Op de voormalige Colruytsite wordt een woonproject gerealiseerd bestaande uit 4 blokken.

Het project wordt in verschillende fasen uitgevoerd.

Blok A is gesitueerd langsheen het Molenbergplein en omvat 33 woonzorgflats met op het gelijkvloers een commerciële ruimte. 

Parallel aan blok A wordt op 12 m erachter blok B opgetrokken.  Hier worden 6 grondgebonden ééngezinswoningen voorzien. In de voor- en achtergevel worden balkons voorzien.  De gelijkvloerse woongelegenheden beschikken elk over een private tuin.

Blok C wordt opgericht langsheen de Molenstraat.  Er worden 17 woongelegenheden ondergebracht.  Tussen blok B en C wordt een doorrit voor fietsers en voetgangers voorzien met een ruimte tot fietsenstalling.  Ook deze gelijkvloerse woongelegenheden beschikken elk over een private tuin.

Blok D tenslotte wordt opgericht langsheen de Zelestraat.  Er worden 14 woongelegenheden ondergebracht.  Naar analogie van de gelijkvloerse woongelegenheden in blokken B en C, beschikken ook deze van blok D elk over een private tuin.

 

Bouwen van een woonproject, bestaande uit 33 woonzorgflats met commerciële ruimte (blok A), 6 ééngezinswoningen (blok B) en respectievelijk 17 (blok C) en 14 woongelegenheden (blok D).

  • Bouworganisatievorm: Externe ontwikkeling als bouwteam met ontwikkelaar, architect en ingenieur
  • Opdrachtgever: BBE nv
  • Architect: ELD architects cvba
  • Ingenieur: Ingenieursbureau Concreet bvba
  • Plaats van uitvoering: Molenbergplein 11, Molenstraat & Zelestraat te 9160 Lokeren

Uitvoerend B&R bedrijf

E. Rombaut

Bedrijven uit de B&R Groep die eveneens deelnemen aan het project:

Van de Craen: Levering en plaatsing gipsblokken

B&R Logistics: Logistieke ondersteuning

Verheyen Beton: Beton prefab terrassen